Bedrijven // Algemene voorwaarden

 Inkoop van taallessen tegen uurtarief € 85,- + BTW. Lesgeld na facturering over te maken op rekeningnummer t.a.v. Taalbureau ZON.

 Het lesrooster wordt vastgelegd voor de duur van de cursus en een absentielijst wordt bijgehouden.

 De lessen worden gegeven op de afgesproken locatie. Evaluatie zowel tussentijds als ter afsluiting met cursisten en H.R. Management. Advisering en voorbereidende gesprekken met deelnemers, bedrijf of zorginstelling zijn altijd gratis. 

 De speciale leerboeken voor beroeps en volwassenen educatie Lees en Schrijf deel 1, 2, 3 en 4 zijn aan te vragen door de cursist zelf. Telefoon: 0800 023 4444. Deze boeken worden tegen verzendkosten geleverd en volledig doorgewerkt; in eigen tempo en volgorde met daarnaast gewenste aanvulling zoals gebruik van computer, formulieren en toetsen. Overig materiaal zonder onnodige kosten.

- de ZON schijnt voor iedereen -