Particulieren // Doelgroep

 Taalbureau ZON geeft taallessen aan jong en oud. Specialisme: taalvaardigheid, sociale vaardigheid en communicatie.

 Stoornissen, achterstanden en leeftijd zijn belemmering voor schoolse educatie. Op zowel jonge- als op latere leeftijd zijn individuele taallessen een plezierige mogelijkheid beter om te leren gaan met gesproken en geschreven taal en sociale media.

 Omstandigheden die leerprocessen in de weg staan of stonden, kunnen hanteerbaar gemaakt worden, zeker met behulp van moderne apparatuur. Jongeren en volwassenen, die vastlopen in werk of studie, door persoonlijke omstandigheden, krijgen bij ZON praktische taalhulp. Het (voor)lezen en bespreken van boeken brengt niet alleen kennis, maar leert ook hoe anderen met vergelijkbare situaties omgaan. Gebruik van computer en I-pad behoort tot de duurzame manier van onderricht.

Altijd op de "Zonnige" manier bezig met wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

Dat is dromen naar de toekomst op positieve wijze.

Taalbureau ZON past bij de veranderingen die "leren een leven lang" tot ieders mogelijkheid maakt.