Particulieren // Ellen Bakker

 Welkom op mijn website ...

 Ik ben Ellen Bakker, geboren in 1954 te Lichtenvoorde. Ontwikkelingsstoornissen spelen een belangrijke rol in mijn leven. Na 36 jaar leerkracht  basisonderwijs volgde ik mijn grootste passie: Het geven van Individuele taallessen op ZONnige wijze.

Ik begeleid mensen met "andere begaafdheden" op hun weg naar zelfstandigheid. Mijn specialisatie is dyslexie en eenvoudig communiceren.

Als voorzitter van Stichting Lezen Werkt geef ik, op vrijwilige basis, voorlichting over functioneel taalgebruik. Laaggeletterdheid is een ernstig maatschappelijk probleem. Het, voor de stichting, organiseren van leesfeesten, maakt ZON tot een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Ook door aan te sluiten bij het Oranjefonds, met een Taalmaatjes en E-Taalmaatjesproject, dragen wij ons steentje bij aan een betere wereld.

Een aantal keren mocht ik mijn verhaal vertellen aan prominenten. Via de media verspreidt zich mijn grootste wens: Eenduidig taalgebruik, opdat we elkaar beter verstaan en mensen die leven in armoede zich niet langer tegen de maatschappij keren.