Particulieren // Home

 Welkom op de site van Taalbureau Zon

 Zon staat voor Zorg, Onderwijs en Natuur.

  • Zorg, zorgvuldig
  • Onderwijs, op maat, individueel of in kleine groepen
  • Natuur, de mens en zijn omgeving staan centraal
  •  De ZON schijnt voor iedereen; alle mensen zijn gelijkwaardig maar niet hetzelfde. Talenten zijn verschillend en soms blijkt regulier onderwijs niet voldoende effectief.

     ZON geeft praktische, creatieve lessen in spreken, luisteren, lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Dit kan in de vorm van lees- en spellinglessen maar ook door creatieve schrijflessen. Inzicht krijgen in de eigen leerstrategie en de daarbij behorende emoties kunnen hanteren is een belangrijk leerdoel. Lezen is plezier voor twee.