Particulieren // Nieuwe lessen

 Dyslexie is een lees- en schrijfprobleem dat tegenwoordig voldoende aandacht krijgt, maar waarop we nog lang geen volledig zicht hebben. Leerlingen lopen vast bij het schrijven van werkstukken en verslagen of door rekenproblemen. Hier is een aanvullende Nederlandse taalcursus een ZONNIGE mogelijkheid die inmiddels effectief is gebleken voor jong en oud. Basisscholen mogen rugzakgelden inzetten voor extra ondersteuning buiten de schooltijden. Effectief en bijzonder motiverend voor ouders en kinderen, omdat taal de basis vormt voor respectvol samengaan.

 De belangstelling voor het schrijven van (levens) verhalen neemt toe en steeds meer ouderen willen levenservaring uiten middels het geschreven woord. Het schrijven combineren met foto's en ander beeldmateriaal is een eigentijdse specialisatie van Taalbureau ZON. Treffend Verhaald (2011) en Treffend Gedicht (2012) zijn succesvolle projecten in samenwerking met o.a. KBO en Drukkerij Westerlaan. ZON heeft meegeschreven aan het Loesjeboek: Hoe behap je de wereld.

 Creativiteit en gedegen taalonderwijs gaan hand in hand. Voor kinderen en volwassenen met lees- en schrijfproblemen.Buiten de school- en werktijden de Nederlandse taal leren. Op natuurlijke en eigen wijze ontwikkelen is een prettige vorm van vrijetijdsinvulling. 

Leer wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.