Bedrijven // Wat is het bedrijf?

Taalbureau ZON is een zelfstandige onderneming die Nederlandse taallessen verzorgt. ZON werkt zowel commercieel als op vrijwillige basis. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk aandachtspunt.

 Er zijn in Nederland anderhalf miljoen mensen die door gebrek aan taalvaardigheid, onder hun kunnen werken, wat frustreert. Taalbureau ZON geeft taallessen op maat, op de werkvloer. Vraaggestuurd en anticiperend op maatschappelijke veranderingen.

 De arbeidsmarkt is sterk in beweging en scholing van werknemers is belangrijk. Bedrijven willen levensfasebewust en maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid voeren. Waar woorden ontbreken en men elkaar niet verstaat, biedt ZON praktische en doeltreffende taalhulp.

 De lessen zijn ontwikkeld vanuit ruime onderwijservaring. Na bezoeken aan o.a. China, Maleisië en Irak geeft ZON functionele Nederlandse taallessen in praten, luisteren, lezen en schrijven, om elkaar wereldwijd te verstaan. Specialisatie; sociale vaardigheden en communicatie.

                       -Zon werkt flexibel en helpt Ver-Ander-En-