Particulieren // Wat is het bedrijf?

 Taalbureau Zon werkt aan zelfstandigheidsbevordering van 'anders begaafden' Uitgaande van wat al goed gaat zoeken we praktische hulp bij concrete taalproblemen.

 Het lesprogramma en de duur van de cursus zijn op maat. De taallessen worden zowel op het bureau Zon als op locatie gegeven. Onderwijs vernieuwend, duurzaam en praktisch. Daardoor zijn taallessen zeker niet saai en passen ze in het systeem van buitenschoolse opvang en zorg.

ZON biedt hulp bij het zoeken naar ondersteuning door maatschappelijke instanties en vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld MEE, Ouders Helpen Ouders en Stichting Lezen Werkt.

 De speciale leerboeken voor volwassenen, Lees en schrijf deel 1, 2, 3 en 4, zijn aan te vragen door de cursist zelf. Telefoonnummer 0800 023 4444. Volwassenen nemen deze boeken volledig door in eigen tempo met de gewenste aanvullingen van computer, formulieren enz. Jonge kinderen lezen de voorleesboeken van H.K.H. Prinses Laurentien: 'Mr Finney en de wereld op zijn kop' en 'Mr Finney en de andere kant van het water'. 

 Rekenen is de taal van cijfers en hiervoor zijn eveneens lessen op maat beschikbaar.